Ondernemingen

Het belang van de onderneming staat voorop. Alle stakehouders hebben eigen fiscale belangen, onze expertise is om iedereen samen te brengen. Door het creëren van winnaars, groeit de onderneming.

Fusies & Overnames

Een fusie of overname is een belangrijk moment. Dat moet geregeld worden. Maria van Hoorn heeft ruime ervaring op dit gebied. Ze begeleidt het traject van begin tot eind.

Arbeidsrecht

Voor juridische advisering en ondersteuning bij personeelszaken, zoals bij het ontslaan van werknemers (inclusief juridische procedures).

Faillissement & Doorstart

Bij een dreigend faillissement kunnen wij adviseren over de mogelijke scenario's en juridische gevolgen voor alle stakeholders.

Fiscaal-juridische Optimalisatie

Wij lichten de bestaande structuur door en passen deze aan, waar nodig. Zo zorgen wij samen met u dat de structuur optimaal is voor uw onderneming.

Subsidieregelingen

Wij kennen de weg in het oerwoud van subsidie's en regelingen. Het hele proces van aanmelden tot ontvangst begeleiden wij. Zowel voor subsidies voor milieu, innovatie als voor arbeidskrachten.

Bedrijfs- & Projectfinancieringen

Bij nieuwe projecten of financieringen is belangrijk voor de ondernemer om de fiscale en civiele mogelijkheden en risico's in kaart te brengen.

Opstellen jaarrekeningen

Bergwerff ten cate verzorgt uw jaarrekeningen en draagt zorg voor het deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Bedrijfsadministratie & Aangiften

Voor de verzorging van de complete administratie en het jaarrekeningenwerk, maar ook bij het samenstellen van de aangiften vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting, alsmede bij het voeren van bezwaar- en beroepsproce