Kwijtschelding erfbelasting

Hans Bergwerff is de specialist op het voldoen van de erfbelasting door middel van kunst. Door deze regeling wordt voorkomen dat de nabestaanden bezit moeten verkopen om de kunst te behouden. Of dat noodgedwongen het kunstwerk moet worden geveild. In het kader van de kwijtscheldingsregeling erfbelasting is geregeld dat de helft van de eigendom van een kunstwerk achterbleef, ter voldoening van de erfbelasting na het overlijden van de langstlevende.