Private Wealth & Family Office

Familievermogen laten groeien en behouden, dat is een uitdaging voor elke generatie. Wij zijn het centrale aanspreekpunt voor cliënten en ondersteunen cliënten bij fiscale en juridische kwesties. Wij vertegenwoordigen cliënten naar derden toe. Onze dienstverlening blijft niet alleen maar bij advisering, maar wij voeren ook uit.

Fiscale Optimalisatie

Voldoet de bestaande structuur aan de snel veranderde wetgeving? Wij screenen de structuur. Waar nodig optimaliseren wij. 

Vermogensadministratie

De administratie van uw vermogen vraagt aandacht. Betalen de pachters? Is het contract met de bank up-to-date? Voor Bergwerff ten Cate is het dagelijks werk. Wij nemen uw graag deze zorg uit handen.

Samenlevingscontracten & Nalatenschap

Iedere levensfase heeft haar eigen fiscale gevolgen. Wij adviseren clienten bij het opstellen van samenlevingscontracten en huwelijksvoorwaarden. Dankzij ons expertisenetwerk kunnen wij snelle schakelen met deskundige notarissen. 

Een nalatenschap vraagt om een rustige en kundige behandeling. Dat geldt zowel voor het opstellen van een testament als de afwikkeling daarvan. 

Landgoederen & Kunst

Een landgoed is een prachtig bezit. Het fiscale recht biedt mogelijkheden het beheer van uw landgoed te optimaliseren. Bergwerff ten Cate heeft ruime expertise op dit gebied.

Hans Bergwerff is een expert op het gebied van het met kunst betalen van de erfbelasting. Graag licht hij de mogelijkheden toe.

Emi-& Immigratie

Bergwerff ten Cate heeft veel expats succesvol geadviseerd en begeleid. Zowel bij de emi- als de immigratie. Elke situatie verdient maatwerk, dat is voor ons vanzelfsprekend.

Aangiften & Bezwaarschriften

Natuurlijk dragen wij zorg voor het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkbelasting, alsmede het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Mediation

Mediation voorkomt lange en openbare juridische procedures. Wij streven naar een zorgvuldige afhandeling van het geschil, buiten de openbaarheid.

Family Governance

Heldere verhoudingen tussen het familiebedrijf en de familieleden voorkomen problemen. Wij zijn ervaren in het opstellen van familiestatuten.