Vaststellen arbeidsvoorwaarden

We traden op als adviseur tussen directie, raad van commissarissen en aandeelhouders in het vaststellen van de nieuwe arbeidvoorwaarden van directie in het kader van de werkkostenregeling en de fiscale beperking van pensioenopbouw.