Expertise Netwerk

Het team van Bergwerff ten Cate brengt niet alleen stevige ervaring en kennis, maar ook een solide selectie van partners die onze onze dienstverlening aanvult. Op verzoek brengen wij u met plezier in contact met deze gedreven professionals, zoals notarissen, juristen, private bankers en rentmeesters. 

In multi-disciplinaire vraagstukken - altijd in overleg met onze cliënt - kunnen wij deze experts inschakelen om hun specialistische kennis in te zetten voor uw belang.